Kliešťová encefalitída

22.3.2015, 3 005 prečítanie, 3 komentáre Kliešťová encefalitída Ochorenia

Toto zápalové ochorenie mozgu a mozgových blán je spôsobené vírusom patriacim do čeľade Flaviviridae. Týmto vírusom sa kliešťa infikuje pri saní krvi živočíchov a k nákaze človeka dochádza napadnutím infikovaným kliešťom. Sú známe aj prípady nákazy požitím tepelne nespracovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov.

Zamorenosť kliešťov v SR sa pohybuje okolo 4 %, ale v závislosti na lokalite sa tento údaj môže výrazne líšiť. Boli popísané lokality - tzv. prírodné ohniská nákazy, kde môže zamorenosť kliešťov niekoľkonásobne stúpnuť. Medzi tieto lokality patria často vlhké a teplé povodia riek s bujnou vegetáciou. Toto ochorenie je rozšírené aj mimo strednú Európu a zasahuje aj do severských štátov. Ázijský subtyp vírusu je rozšírený od Uralu po celom strednom pásme Ázie do Japonska. Tento subtyp vírusu je oveľa viac infekčný a aj  priebeh ochorenia je závažnejší.

Rozšíření viru klíšťové encefalitidy

Priebeh ochorenia

Okamihom vstupu vírusu do ľudského organizmu začína inkubačná doba, ktorá trvá približne 7 - 14 dní. Ochorenie začína netypickými chrípkovými príznakmi, časté prejavy malátnosť, bolesť svalov a kĺbov, pobolievanie hlavy, zvýšená teplota. Tieto ťažkosti trvajú niekoľko dní, neskôr ustúpia a človek sa cíti zdravý. Veľmi často sa u zdravých jedincov ďalšie príznaky neobjavujú a vytvorí sa imunita rovnako ako po prekonanej chorobe. Dochádza tiež k skrytej forme ochorenia, kedy po nákaze nedôjde ani k chrípkovým prejavom. V ostatných prípadoch sa však po niekoľkých dňoch zdanlivého kľudu objavia ďalšie klinické príznaky, ktoré oveľa závzážnejšie. Ochorenie sa môže prejaviť v niekoľkých formách.

Najčastejšie napáda vírus vyššie centrá mozgu a mozgové obaly. Typické sú značné bolesti hlavy, zvracanie, svetloplachosť, tras, ospanlivosť, závrate a vysoká horúčka. Vážnejší stav však môže nastať pri napadnutí spodných centier mozgu (tzv. bulbocervikální forma). Táto forma ochorenia je život ohrozujúca, pretože pri nej môže dôjsť i k zástave životne dôležitých funkcií, ako je dýchanie alebo srdcové sťahy. U ďalšej formy choroby (tzv. encefalomyelitickej) dochádza k postihnutiu ramenného pletenca, ktoré je väčšinou spojené s asymetrickou obrnou hornej končatiny. Obrny vznikajú na začiatku rekonvalescentnej fázy, t.j. do týždňa po ústupe horúčok.


Ochorenie môže byť sprevádzané komplikáciami, ako obrny hlavových nervov, porucha sluchu a objavuje sa aj postencefalitický syndróm, ktorý limituje chorého niekoľko týždňov až mesiacov v období rekonvalescencie. Vyskytuje sa asi u 10 % chorých a prejavuje sa poruchami koncentrácie, pamäti, nespavosťou, znížením pracovného výkonu a úzkosťou. Úmrtnosť na kliešťový zápal mozgu je nízka. Na túto diagnózu dochádza k úmrtiu 1-3 osôb, väčšinou vysokého veku, ročne na území celej SR.
Ochorenie teda prebieha v dvoch fázach:

  1. Príznaky sa môžu podobať netypickému vírusovému ochorení dýchacích ciest s horúčkami. V tomto štádiu dochádza k rozmnoženiu vírusu. U niektorých jedincov môže ochorenie prejsť do druhej fázy.
  2. Závažná forma ochorenia je spojená s napadnutím centrálneho nervového systému vírusom. Intenzita príznakov závisí na celkovej odolnosti organizmu i na fyzickej námahe chorého. Preto je potrebný pokoj na lôžku. 

Liečba

Je potrebné zdôrazniť, že pre liečbu tohto vírusového ochorenia doposiaľ neexistujú účinné lieky (virostatiká). Najúčinnejší spôsob ochrany pred rozvojom tohto ochorenia je vakcinácia, čiže očkovanie. V prípade pozitívneho nálezu infekcie v kliešťovi odporúčame obmedziť stres a fyzickú námahu a podporiť obranyschopnosť organizmu dostatočným príjmom vitamínov a ďalšími podpornými prostriedkami.

 

3 príspevky v diskuzi

Načítavam komentáre...

Váš komentár

Súvisiace články

Borelióza 23.5.2019, 10 komentáre
Bartonelóza 8.12.2014, 1 komentáre
Babesióza 22.3.2015, 1 komentáre

6 dôvodov, prečo sa s kliešťami obrátiť na nás

3 dni
Najrýchlejší v SR
8 ochorení
Najkomplexnejšia analýza
96%
Najspoľahlivejšia metóda
18 000 vyšetrení
Najviac skúseností
24/7
Nonstop podpora

a ďalšie
Nadštandardné služby
+420 724 731 832 nebo
+420 380 120 427 (24 hodín denne)
laboratorium@kliest.eu
Protean s.r.o.
Dolní 2102/2 (Státní veterinání ústav)
370 04 České Budějovice
IČ: 28089421