Kliešť môže byť prenášačom viac než jedného závažného ochorenia.

Liečbu boreliózy často komplikuje súčasná infekcia spôsobená prítomnosťou ďalšieho patogénu v kliešti.

Kliešť môže byť prenášačom viac než jedného závažného ochorenia. Koinfekcia vedie k intenzívnejšiemu priebehu akútnej fázy ochorenia a väčšiemu súboru príznakov, ktoré sú menej špecifické. V dôsledku komplikovanejšej diagnostiky, sa predlžuje doba rekonvalescencie. Často je koinfekcia objavená až potom, čo pacient nereaguje na liečbu a je zrejmé, že príznaky sú spôsobené iným patogénom.

V laboratóriu Protean sme zaznamenali nasledujúci výskyt koinfekcií:

  • Kliešte podozrivé na prítomnosť Borélií boli v 12,1 % prípadoch infikované súčasne niektorým z ďalších sledovaných patogénov

  • 8,1 % bolo súčasne nositeľom A. phagocytophila (Ehrlichie).

  • 1,4 % bolo zároveň pozitívnych na prítomnosť Babesia sp.

  • 1,5 % bolo tiež pozitívnych na vírus kliešťovej encefalitídy – TBEV.

  • 1.1 % bolo súčasne nositeľom baktérie Neoehrlicha mikurensis

koinfekcia

 

    

Tieto údaje ukazujú, že súčasný výskyt viac než jedného patogénu u kliešťa, nie je nijako výnimočný.

Vzhľadom k faktu, že antibiotiká používané na liečbu lymskej boreliózy nie sú účinné na všetky patogény, ktoré sa môžu súčasne vyskytovať v infikovanom kliešťovi, je najdôležitejšia včasná diagnóza a voľba účinnej liečby.

U pacientov boli najčastejšie pozorované koinfekcie boreliózy s ehrlichiózou a babesiózou. Pacienti s koinfekciou preukazujú rôznorodejšie, intenzívnejšie a pretrvávajúce príznaky. Výskyt pre boreliózu typickej škvrny (erythema migrans) je pri koinfekcii nižší a pacienti oveľa častejšie vykazujú príznaky chrípky, ako horúčka, zimnica, potenie, bolesti hlavy či nevoľnosť. Často tiež dochádza k zväčšeniu sleziny. Pokiaľ sa u pacientov s lymskou boreliózou objaví anémia alebo pokles počtu trombocytov, môže to znamenať koinfekciu babesiami. Neutropenia, teda pokles počtu bielych krviniek, môže indikovať ehrlichiózu. Závažná je tiež preukázaná koinfekcie s neoehrlichií, pretože ochorenie spôsobené touto baktériou bolo objavené nedávno, a doteraz nie je dostupná rutinná diagnostika.

Kliešťové ochorenia sa väčšinou nevyskytujú v dobe chrípok, takže u pacientov s lymskou boreliózou, ktorí vykazujú pretrvávajúce chrípkové príznaky, anémiu, trombocytopeniu a nereagujú na aplikovanú liečbu, by mala byť braná do úvahy pravdepodobná koinfekcia s babesiózou.

 

Liečenie koinfekcií býva zdĺhavé, čo je spôsobené neskorou diagnózou ďalšieho patogénu a teda neadekvátnou liečbou.

 

Viac informácii nájdete tu:

Pokročilá témata v lymské nemoci

Coinfections Acquired from Ixodes Ticks

About Lyme Disease Co-infection


 

0 príspevkov v diskuzi

Načítavam komentáre...

Váš komentár

Súvisiace články

Borelióza 23.5.2019, 10 komentárov
Bartonelóza 8.12.2014, 1 komentárov
Babesióza 22.3.2015, 1 komentárov

6 dôvodov, prečo sa s kliešťami obrátiť na nás

3 dni
Najrýchlejší v SR
8 ochorení
Najkomplexnejšia analýza
96%
Najspoľahlivejšia metóda
18 000 vyšetrení
Najviac skúseností
24/7
Nonstop podpora

a ďalšie
Nadštandardné služby
+420 724 731 832 nebo
+420 380 120 427 (24 hodín denne)
laboratorium@kliest.eu
Protean s.r.o.
Dolní 2102/2 (Státní veterinání ústav)
370 04 České Budějovice
IČ: 28089421